Jūratė Kuodytė,1968

1986–1991, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, fortepijono specialybė (prof. O Šteinberg klasė), magistras

Nuo 1991 m. Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, koncertmeisterė metodininkė, radijo „Mažoji studija" bendradarbė nuo 1990 m.

1986 –1989 Lietuvos konservatorija, koncertmeisterė
1991–1993 m. Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, auklėtoja
1996-1997 m. mėnraščio „Katalikų pasaulis" redaktorė
2014-2015 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Leidybos centras, vadybininkė

Kultūrinių renginių organizavimas, koncertinė veikla, bendradarbiavimas žiniasklaidoje (bernardinai.lt, savaitraštis "Draugas") anonsuojant ir pristatant kultūros įvykius, leidinius, periodinis radijo laidų rengimas LRT

«endradarbiavimas su M. Rostropovičiaus paramos ir labdaros fondu (jo veiklos pristatymas visuomenei žiniasklaidoje, koncertų organizavimas, dalyvavimas).
Inicijuotas tarptautinių ryšių užmezgimas tarp M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Cheatham's School of Music Jungtinėje Karalystėje.
Įvairių edukacinių renginių, kultūrinių-socialinių projektų organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo, aukštosiose mokyklose, bažnyčiose, įkalinimo įstaigose, vaikų globos ir senelių namuose.

Parengtos knygos: „Esame vieni dėl kitų" (Alma littera, 2007), „Slenkstis"
(Alma littera, 2013), „Posūkis" (Alma littera, 2014). Publikacijos Lietuvos
spaudoje: „Literatūra ir menas", bernardinai.lt, žurnalas '"Artuma". LRT
radijuje rengiamos laidos kultūros, švietimo temomis.

Made on
Tilda